Skip til hoved indholdet

Ventelisteregler

Ventelisteregler

Du skal stå på venteliste for at søge en bolig hos Bo i Nord. Jo længere tid, du står på venteliste, jo nemmere bliver det at få en bolig.

Prisen for at stå på venteliste er 200 kroner om året, hvilket giver dig adgang til at søge blandt 14.000+ boliger i Aalborg og omegn.

Din placering på ventelisten udregnes efter din anciennitet, som bestemmes af, hvor længe du har stået på venteliste, og ikke hvornår dine boligønsker er tilføjet.

For at bevare din anciennitet skal gebyret betales hvert år. Hvis du ikke betaler dit gebyr, bliver du slettet fra ventelisten og mister din optjente anciennitet. Ønsker du herefter at opskrive dig igen, starter du bagerst i køen. Bo i Nord udsender påmindelser, så husk at holde dine oplysninger opdaterede på ”Min Side” - herunder ændring af din adresse.

Aktiv/bero

Som boligsøgende hos Bo i Nord kan du stå på venteliste på to måder:

  • Aktiv, hvor du søger bolig, optjener anciennitet og ønsker boligtilbud
  • I bero, hvor du optjener anciennitet, men ikke ønsker boligtilbud i øjeblikket

Du kan skifte mellem aktiv og i bero på ”Min Side”. Din status ændrer ikke på din optjening af anciennitet.

Prioritering af ansøgere 

På hvert andet tilbud sker prioritering af ansøgere efter anciennitet og i nedenstående rækkefølge:

  1. Du er lejer af en bolig i afdelingen
  2. Du er lejer af en bolig i samme boligorganisation
  3. Du er ansøger uden bolig i samme boligorganisation

Modsat tilbud sorteres efter anciennitet uden fordel for lejere.

Hvorfor ændrer placeringen sig på ventelisten:

Placeringen på ventelisten ændrer sig, når:

  • ansøgere foran dig stiller sig i bero
  • ansøgere foran dig skifter fra bero til aktiv

Det er svært at definere ventetiden på en bolig, da den afhænger af, hvor mange som flytter, og hvor mange som er aktivt søgende.

Fordeling af ledige boliger

Reglerne for ventelister til almene boliger blev ændret i juli 2019.

Regeringen har vedtaget, at hver anden ledig bolig skal tilbydes medlemmer efter indmeldelsesdato.

Ventelisten har tidligere været opbygget således, at lejere havde en fordel på ventelisten, hvis de søgte bolig hos samme boligorganisation som de boede i. Fremover vil denne fordel kun være gældende til hver anden ledig bolig.

Ændringen betyder, at man fremover vil have to ventelisteplaceringer. Den ene er beregnet ud fra indmeldelsesdatoen. Den anden er beregnet ud fra indmeldelsesdatoen, men med fordelen ved, at være lejer i samme boligorganisation.

Fleksibel udlejning vil stadig være gældende i de afdelinger hvor dette er. Der vil også være to placeringer på ventelisten i disse afdelinger, men med forbehold for de fortrin, som er registeret. 

Hensigten med de nye regler er, at flere på denne måde kan få adgang til en almen bolig uden allerede at være lejer i den pågældende boligorganisation.

Del indholdet på: facebook, twitter, google+ eller LinkedIn