Skip til hoved indholdet

Fordele

Almene fordele

Almene boligselskaber sikrer, at der findes billige, attraktive boliger til alle.

Almene boliger adskiller sig på mange måder fra resten af boligmarkedet. Vælg en almen bolig som dit næste hjem, og få økonomisk og social tryghed samt større personlig frihed.

Økonomiske fordele:

  • Du er sikret en rimelig husleje, da der ikke er nogen, der skal tjene på lejen. Din husleje bliver fastlagt efter balancelejeprincippet, hvor den samlede husleje for boligerne i en boligafdeling kun skal sørge for, at afdelingens driftsomkostninger er dækket.
  • Du kan søge om boligstøtte og indskudslån hos kommunen.
  • Du slipper for uforudsete ekstraudgifter, hvis din vaskemaskine går i stykker, eller hvis dit tag bliver utæt.

Praktiske fordele:

  • Du kan blive skrevet op på en intern venteliste, hvis du ønsker en anden bolig i boligorganisationen. Så kommer du i betragtning til en ny bolig før dem, der står på den eksterne venteliste og som endnu ikke bor i boligorganisationen.
  • Du har råderet, hvilket vil sige, at du har ret til selv at forbedre eller ændre din bolig

Sociale fordele:

  • Du bliver en del af et fællesskab, hvor du kan få indflydelse på livet i din boligafdeling gennem beboerdemokrati. Det betyder, at du som lejer har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet vedrørende din bolig og boligafdeling.
  • Du har mulighed for at benytte fælleslokaler og uderum til private arrangementer.
  • Du er sikret et højt serviceniveau, hvor du altid kan henvende dig til ejendomsfunktionæren i din boligafdeling, hvis du har brug for vejledning eller hjælp til gøremål i din bolig.

Som medlem hos Bo i Nord optjener du anciennitet og kan få adgang til yderst attraktive lejemål i Nordjylland. Det er en fordel for dig, hvis du venter på, at den helt rigtige bolig dukker op, eller hvis dine boligønsker eller boligbehov ændrer sig med tiden.

Meld dig ind for 200 kroner om året, og få adgang til over 14.000 lejeboliger i Aalborg og omegn.

Del indholdet på: facebook, twitter, google+ eller LinkedIn