Skip til hoved indholdet

Boliggaranti

Boliggaranti

Bo i Nord tilbyder boliggaranti til lejere, der flytter fra deres lejligheder.

Boliggarantien skal oprettes i forbindelse med fraflytning, hvilket vil sige inden for opsigelsesperioden. Der kan kun oprettes én garanti per fraflytning.

Fortryder du din fraflytning inden for en treårig periode, er det muligt at benytte dig af en boliggaranti. Boliggarantien giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en bolig inden for en periode på tre år fra fraflytningstidspunktet. Dog må indehaveren ikke have gæld til boligorganisationen.

Hvis boligorganisationen inden for rimelig tid ikke kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som indehaveren af boliggarantien fraflyttede, kan boligorganisationen tilbyde indehaveren en anden bolig i boligorganisationen i henhold til ”Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v.” §6. Her tilbyder vi en bolig tilsvarende den, der fraflyttes.

Der er et gebyr for udstedelse af boliggarantien på 1000 kroner. Beløbet inkluderer tre års ventelistegebyr.

Hvis der ved garantiperiodens udløb ikke er gjort brug af garantien, vil opskrivningen blive overført til den almindelige venteliste med de tre års anciennitet, garantiperioden har givet. Herefter betales et ventelistegebyr hvert år på 200 kroner.

Boliggarantien er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Boliggarantibeviset giver ret til tre boligtilbud. Kontakt din fraflyttede boligorganisation, når du ønsker at flytte tilbage.

Del indholdet på: facebook, twitter, google+ eller LinkedIn