Skip til hoved indholdet

At bo til leje

At bo til leje i et alment boligselskab

Almene boligorganisationer har til formål at opføre og udleje attraktive boliger til en rimelig husleje. Der er ingen, der skal tjene på udlejning af boligerne.

Huslejen er indrettet efter de faktiske udgifter i den enkelte boligafdeling. Den skal kunne dække afdelingens omkostninger såsom prioritetsydelser, udgifter til forbrug, service, skatter samt vedligeholdelse og henlæggelser til fornyelse, istandsættelse og tab.

Som medlem af et alment boligselskab har du mulighed for at blive en del af beboerdemokratiet. Beboerdemokratiet er lejernes mulighed for at blive hørt og giver mulighed for medbestemmelse på dagligdagen i boligområdet og udviklingen heraf. En forudsætning for et sundt beboerdemokrati er aktive beboere i den enkelte beboerafdeling. Vi opfordrer til, at du deltager aktivt, når der indkaldes til beboermøde, så du kan få medbestemmelse og give dine holdninger til kende.

Flere afdelinger råder over fælleslokaler og uderum, hvor du har mulighed for at hygge med naboerne eller foretage aktiviteter, som inddrager hele afdelingen. Nogle afdelinger har adgang til lokaler som man kan leje, hvis man ønsker at holde fest eller lignende.

Når du bor i et alment boligselskab har du råderet over din bolig. Råderetten giver dig lov til at lave indvendige forbedringer med mulighed for at søge om økonomisk godtgørelse for udgifterne, når du fraflytter boligen.

Del indholdet på: facebook, twitter, google+ eller LinkedIn