Skip til hoved indholdet

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Bo i Nord som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du giver os.

Find alle nødvendige kontaktoplysninger under brugerbetingelserne.

Optagelse på venteliste

Når du anmoder om optagelse på ventelisten hos Bo i Nord, behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er meget opmærksomme på, at dine oplysninger i forbindelse med opskrivning og online betaling er personlige og skal behandles fortroligt.

Indtast følgende oplysninger, når du opretter dig hos Bo i Nord:

  • Kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefon og mail
  • Fødselsdagsdato (så vi nemt kan identificere dig/søge dig frem i systemet)
  • Oplysninger om familiesammensætning (antal voksne og børn i nuværende bolig)

Dine kontaktoplysninger og oplysninger om ønsker til boligen er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med relevante boligtilbud. Desuden bruger vi oplysningerne til at sende det årlige gebyr, som er afgørende for, at du beholder din anciennitet.

Efter indmeldelse

Når du melder dig ind hos Bo i Nord, bliver du automatisk et aktivt medlem. Dog har du når som helst mulighed for at sætte dit medlemskab i bero. Det gør du ved at logge ind og ændre din status.

For at kunne tilbyde dig relevante boliger skal du efter indmeldelsen vælge, hvilke boliger du er interesseret i. Det gør du på vores hjemmeside, når du er logget ind på din bruger. Det er frivilligt, hvilke boligkriterier du søger efter samt hvilke boliger, du sætter på din liste.

Når du har meldt dig ind, skal du være opmærksom på, at vi sammenkører din nuværende adresse med listen over boliger, der er oprettet i vores register. Det gør vi for at finde ud af, om du bor til leje ved en af de boligorganisationer, som er medlem af Bo i Nord. Det vil give dig en fordel på ventelisten i forhold til det boligselskab, du bor i nu.

Fortrinsret til bolig

Hvis du eller et familiemedlem har et handicap, kan du i nogle tilfælde få fortrinsret til særligt handicapvenlige boliger eller til en bolig i stueetage.

Kontakt os, hvis dette er tilfældet, hvorefter vi vil notere, at du har et ønske om at få anvist en handicapvenlig bolig eller en bolig i stuetagen. Dermed har vi mulighed for at tage højde for dette, når vi sender dig konkrete boligtilbud. Hvis du vælger at afgive disse oplysninger, samtykker du i, at vi må behandle dem til nævnte formål.

Du har også mulighed for at få fortrinsret til en bolig i den boligorganisation, du bor i nu, hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I har hjemmeboende børn under 23 år.

Kontakt os, hvis dette er tilfældet, hvorefter vi vil notere oplysningerne ned. Dermed har vi mulighed for at tage højde for dette, når vi sender dig konkrete boligtilbud. Hvis du vælger at afgive disse oplysninger, samtykker du i, at vi må behandle dem til nævnte formål.  

Hvis du bliver tilbudt en bolig på baggrund af fortrinsret, skal du fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring eller skilsmisseattest til det konkrete boligselskab, som tilbyder dig en bolig. 

Ændr dine oplysninger på www.boinord.dk, såfremt der sker ændringer i dine kontaktoplysninger eller boligønsker.

Videregivelse af dine personoplysninger

Når du samtykker til betingelserne, giver du Bo i Nord lov til at videregive dine personoplysninger til de boligorganisationer, som er medlem af Bo i Nord.

Det sker ved, at hver enkelt boligorganisation har adgang til vores systemer. Adgangen anvendes, når du kontakter boligorganisationen direkte, og denne skal hjælpe dig eller svare på spørgsmål vedrørende din plads på ventelisten. Derudover bruger den enkelte boligorganisation dine personoplysninger, hvis du bliver tilbudt en bolig fra den pågældende boligorganisation.

Find en liste over boligorganisationerne på forsiden af boinord.dk

Bo i Nord videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand medmindre dette er påkrævet ved lov, eller du har givet os særskilt samtykke hertil.

Bo i Nord benytter heller ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette. Det eneste, du vil modtage fra Bo i Nord, er mails vedrørende boligtilbud eller servicemeddelelser.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål. Så længe du betaler for at stå på ventelisten, vil vi gemme dine kontaktoplysninger, også selvom du stiller dit medlemskab i bero.

I forbindelse med manglende betaling af ventelistegebyr eller ved din udtræden af ventelisten, sletter vi dine oplysninger efter 3 år.

Hvis du stopper med at betale ventelistegebyr, vil vi følge vores normale rykkerprocedure. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får din anciennitet tilbage, hvis du først er blevet taget af ventelisten.  

Vi gemmer dog altid alle bogføringsbilag i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, bogføringen er sket i, af hensyn til overholdelse af bogføringsloven.

Sikker behandling af dine personoplysninger

Bo i Nord administreres af Plus Bolig, som har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det er sket med formålet om at beskytte dine personoplysninger mod hændelig og ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Samtlige medarbejdere hos Plus Bolig er underlagt tavshedspligt i forhold til de oplysninger, du giver til Bo i Nord.

Når du indtaster dine oplysninger på boinord.dk, indtastes oplysningerne direkte i vores system, som er sikret mod, at uvedkommende får adgang til disse. 

Vær opmærksom på, at hvis du sender dine personoplysninger i en mail til os, er mailen ikke krypteret. Der er derfor større risiko for, at uvedkommende skaffer sig adgang til indholdet af mailen, end hvis du benytter en sikker linje.

Dine rettigheder og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Bo i Nord behandler om dig, hvad grundlaget er og hvor længe, de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til dette eller ønsker yderligere oplysninger.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Når vi modtager en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Bo i Nord er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har andet grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte os på mail@boinord.dk

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi håndterer indsigelsen.

Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Ud over ovenstående har du mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Ønsker du at sende en anmodning til Bo i Nord, eller du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på mail@boinord.dk.

Del indholdet på: facebook, twitter, google+ eller LinkedIn